Sim năm sinh 180697

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0904.18.06.97 980.000 44 Đặt mua
2 Mobifone 0906.18.06.97 980.000 46 Đặt mua
3 iTelecom 0877.18.06.97 910.000 53 Đặt mua
4 Viettel 0346.18.06.97 945.000 44 Đặt mua
5 Vinaphone 0849.18.06.97 820.000 52 Đặt mua
6 Viettel 0352.18.06.97 749.000 41 Đặt mua
7 Vinaphone 0833.18.06.97 910.000 45 Đặt mua
8 Vinaphone 0858.18.06.97 770.000 52 Đặt mua
9 Vinaphone 0945.18.06.97 840.000 49 Đặt mua
10 Mobifone 0793.18.06.97 957.000 50 Đặt mua
11 Mobifone 0765.18.06.97 820.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0338.18.06.97 966.000 45 Đặt mua
13 Vinaphone 0827.18.06.97 686.000 48 Đặt mua
14 Vinaphone 0847.18.06.97 820.000 50 Đặt mua
15 Vinaphone 0856.1806.97 840.000 50 Đặt mua
16 Mobifone 0796.18.06.97 670.000 53 Đặt mua
17 Vinaphone 0853.18.06.97 820.000 47 Đặt mua
18 Vinaphone 0854.18.06.97 840.000 48 Đặt mua
19 Vietnamobile 0926.18.06.97 770.000 48 Đặt mua
20 Vinaphone 0842.1806.97 840.000 45 Đặt mua
21 Mobifone 0768.18.06.97 820.000 52 Đặt mua
22 Mobifone 0702.18.06.97 670.000 40 Đặt mua
23 Vinaphone 0823.18.06.97 840.000 44 Đặt mua
24 Viettel 0347.18.06.97 749.000 45 Đặt mua
25 Mobifone 0792.18.06.97 820.000 49 Đặt mua
26 Vinaphone 0857.18.06.97 840.000 51 Đặt mua
27 Mobifone 0794.18.06.97 610.000 51 Đặt mua
28 Vinaphone 0817.18.06.97 820.000 47 Đặt mua
29 Viettel 0344.18.06.97 860.000 42 Đặt mua
30 Vinaphone 0843.18.06.97 820.000 46 Đặt mua
31 Mobifone 0795.18.06.97 957.000 52 Đặt mua
32 Viettel 0367.18.06.97 910.000 47 Đặt mua
33 Mobifone 0782.18.06.97 610.000 48 Đặt mua
34 Mobifone 0779.18.06.97 820.000 54 Đặt mua
35 Mobifone 0769.18.06.97 670.000 53 Đặt mua
36 Vinaphone 0845.18.06.97 840.000 48 Đặt mua
37 Viettel 0359.18.06.97 770.000 48 Đặt mua
38 Vinaphone 0943.18.06.97 980.000 47 Đặt mua
39 Mobifone 0708.18.06.97 957.000 46 Đặt mua
40 Vinaphone 0846.18.06.97 820.000 49 Đặt mua