Sim năm sinh 180697

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0383.18.06.97 1.100.000 45 Đặt mua
2 Viettel 0338.18.06.97 966.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0352.18.06.97 749.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0359.18.06.97 770.000 48 Đặt mua
5 Viettel 0347.18.06.97 749.000 45 Đặt mua
6 Viettel 0346.18.06.97 945.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0367.18.06.97 910.000 47 Đặt mua
8 Viettel 0386.18.06.97 1.100.000 48 Đặt mua
9 Viettel 0325.18.06.97 1.680.000 41 Đặt mua
10 Viettel 0393.18.06.97 1.150.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0344.18.06.97 860.000 42 Đặt mua