Sim năm sinh 932008

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0823.93.2008 1.100.000 35 Đặt mua
2 Vinaphone 0825.93.2008 1.100.000 37 Đặt mua
3 Viettel 036.993.2008 2.690.000 40 Đặt mua
4 Viettel 0358.93.2008 2.790.000 38 Đặt mua
5 Vinaphone 091.19.3.2008 4.500.000 33 Đặt mua
6 Vinaphone 0815.93.2008 1.990.000 36 Đặt mua
7 Viettel 09789.3.2008 5.000.000 46 Đặt mua
8 Vinaphone 0946.93.2008 3.420.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0374.93.2008 1.250.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0385.93.2008 1.290.000 38 Đặt mua
11 Viettel 0333.93.2008 2.490.000 31 Đặt mua
12 Vinaphone 0948.93.2008 1.800.000 43 Đặt mua
13 Gmobile 0996.93.2008 1.100.000 46 Đặt mua
14 Viettel 0346.93.2008 1.600.000 35 Đặt mua
15 Viettel 035.29.3.2008 3.500.000 32 Đặt mua
16 Viettel 033.29.3.2008 4.150.000 30 Đặt mua
17 Viettel 0977.93.2008 4.000.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0347.93.2008 980.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0868.93.2008 3.590.000 44 Đặt mua
20 iTelecom 0878.93.2008 1.400.000 45 Đặt mua
21 Viettel 0969.93.2008 3.490.000 46 Đặt mua
22 Mobifone 0798.93.2008 833.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0363.9.3.2008 1.800.000 34 Đặt mua
24 Vietnamobile 0924.93.2008 770.000 37 Đặt mua
25 Viettel 03.53.93.2008 910.000 33 Đặt mua
26 Viettel 096.19.3.2008 5.550.000 38 Đặt mua
27 Vietnamobile 0921.93.2008 1.720.000 34 Đặt mua
28 Viettel 032.993.2008 1.167.500 36 Đặt mua
29 Viettel 0966.93.2008 5.500.000 43 Đặt mua
30 Viettel 03.9993.2008 2.630.000 43 Đặt mua
31 Vietnamobile 0922.93.2008 3.000.000 35 Đặt mua
32 Vinaphone 0942.9.3.2008 2.600.000 37 Đặt mua
33 Viettel 0397.93.2008 1.690.000 41 Đặt mua
34 Mobifone 0904.93.2008 2.240.000 35 Đặt mua
35 Viettel 0965.93.2008 4.000.000 42 Đặt mua
36 Mobifone 0799.93.2008 1.470.000 47 Đặt mua
37 Viettel 0355.93.2008 1.260.000 35 Đặt mua
38 Vinaphone 0827.93.2008 2.050.000 39 Đặt mua
39 Viettel 0866.93.2008 2.890.000 42 Đặt mua
40 Viettel 0974.93.2008 2.890.000 42 Đặt mua
41 Viettel 0356.93.2008 1.250.000 36 Đặt mua
42 Viettel 0343.93.2008 2.480.000 32 Đặt mua
43 Vietnamobile 0928.93.2008 1.500.000 41 Đặt mua
44 Viettel 0389.93.2008 3.690.000 42 Đặt mua
45 iTelecom 0879.93.2008 840.000 46 Đặt mua