Sim Taxi

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
3 Mobifone 0909.25.25.25 333.000.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 46 Đặt mua
5 Vinaphone 0915.993.993 79.000.000 57 Đặt mua
6 Viettel 0974.789.789 399.000.000 68 Đặt mua
7 Viettel 0966.966.966 799.000.000 63 Đặt mua
8 Viettel 09.6696.6696 155.000.000 63 Đặt mua
9 Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 69 Đặt mua
10 Vinaphone 0916.456.456 210.000.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0986.001.001 68.000.000 25 Đặt mua
12 Vinaphone 0944.788.788 62.000.000 63 Đặt mua
13 Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 46 Đặt mua
14 Viettel 09.81.85.85.85 279.000.000 57 Đặt mua
15 Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 49 Đặt mua
16 Viettel 0989.773.773 68.000.000 60 Đặt mua
17 Vinaphone 0913.779.779 399.000.000 59 Đặt mua
18 Vinaphone 0829.332.332 12.000.000 35 Đặt mua
19 Mobifone 0707.805.805 7.000.000 40 Đặt mua
20 Mobifone 07.7763.7763 4.500.000 53 Đặt mua
21 Mobifone 0764.58.58.58 45.000.000 56 Đặt mua
22 Mobifone 0794.770.770 10.000.000 48 Đặt mua
23 Mobifone 0799.748.748 5.800.000 63 Đặt mua
24 Mobifone 0778.984.984 4.500.000 64 Đặt mua
25 Mobifone 0764.172.172 5.800.000 37 Đặt mua
26 Mobifone 0784.674.674 5.800.000 53 Đặt mua
27 Mobifone 0707.671.671 7.000.000 42 Đặt mua
28 Mobifone 0798.812.812 5.800.000 46 Đặt mua
29 Mobifone 0708.892.892 7.000.000 53 Đặt mua
30 Mobifone 0775.749.749 6.000.000 59 Đặt mua
31 Mobifone 0779.917.917 6.000.000 57 Đặt mua
32 Mobifone 0798.353.353 11.000.000 46 Đặt mua
33 Mobifone 0796.030.030 7.000.000 28 Đặt mua
34 Mobifone 0797.903.903 5.800.000 47 Đặt mua
35 Mobifone 0794.848.848 14.000.000 60 Đặt mua
36 Mobifone 0787.255.255 14.000.000 46 Đặt mua
37 Mobifone 07.74.76.76.76 40.000.000 57 Đặt mua
38 Mobifone 0784.205.205 5.800.000 33 Đặt mua
39 Mobifone 0793.870.870 5.800.000 49 Đặt mua
40 Mobifone 0787.271.271 6.000.000 42 Đặt mua
41 Mobifone 0764.496.496 8.000.000 55 Đặt mua
42 Mobifone 0763.090.090 9.000.000 34 Đặt mua
43 Mobifone 0769.514.514 5.800.000 42 Đặt mua
44 Mobifone 0785.970.970 5.800.000 52 Đặt mua
45 Mobifone 0793.749.749 5.800.000 59 Đặt mua
46 Mobifone 0793.827.827 5.800.000 53 Đặt mua
47 Mobifone 0774.381.381 5.800.000 42 Đặt mua
48 Mobifone 0783.591.591 5.800.000 48 Đặt mua
49 Mobifone 0798.354.354 5.800.000 48 Đặt mua
50 Mobifone 0778.949.949 20.000.000 66 Đặt mua
51 Mobifone 0799.903.903 5.800.000 49 Đặt mua
52 Vinaphone 0827.620.620 5.800.000 33 Đặt mua
53 Mobifone 0799.124.124 5.800.000 39 Đặt mua
54 Vinaphone 0843.605.605 5.800.000 37 Đặt mua
55 Mobifone 07.79.74.79.74 2.050.000 61 Đặt mua
56 Mobifone 0779.604.604 4.500.000 43 Đặt mua
57 Mobifone 0708.762.762 6.000.000 45 Đặt mua
58 Mobifone 0795.718.718 5.800.000 53 Đặt mua
59 Mobifone 0763.525.525 10.000.000 40 Đặt mua
60 Mobifone 0784.442.442 10.000.000 39 Đặt mua
61 Mobifone 0767.377.377 14.000.000 54 Đặt mua
62 Mobifone 0768.794.794 6.000.000 61 Đặt mua
63 Mobifone 0786.701.701 5.800.000 37 Đặt mua
64 Mobifone 0784.352.352 5.800.000 39 Đặt mua
65 Vinaphone 0813.345.345 30.000.000 36 Đặt mua
66 Vinaphone 0827.908.908 5.800.000 51 Đặt mua
67 Viettel 0362.243.243 5.800.000 29 Đặt mua
68 Mobifone 0784.313.313 11.000.000 33 Đặt mua
69 Mobifone 0708.794.794 6.000.000 55 Đặt mua
70 Mobifone 0765.501.501 5.800.000 30 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm