Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.777.333.8 3.800.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 070.888.333.8 12.700.000 48 Đặt mua
3 Mobifone 070.333.777.8 5.800.000 45 Đặt mua
4 Mobifone 078.333.8778 2.300.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 078.333.777.8 4.900.000 53 Đặt mua
6 Mobifone 078.999.333.8 3.900.000 59 Đặt mua
7 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
8 Viettel 0364.271.578 650.000 43 Đặt mua
9 Viettel 0965.407.238 490.000 44 Đặt mua
10 Viettel 0335.400.138 390.000 27 Đặt mua
11 Viettel 03.3968.1638 650.000 47 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.466.378 700.000 58 Đặt mua
13 Vinaphone 0949.485.778 670.000 61 Đặt mua
14 Vinaphone 0817.854.178 560.000 49 Đặt mua
15 Vinaphone 088.84.85.778 740.000 63 Đặt mua
16 Mobifone 0787.667.338 740.000 55 Đặt mua
17 Viettel 0974.119.238 740.000 44 Đặt mua
18 Mobifone 0779.748.478 770.000 61 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.479.338 670.000 56 Đặt mua
20 Mobifone 0785.38.88.78 2.050.000 62 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.236.938 740.000 55 Đặt mua
22 Viettel 0384.0202.38 700.000 30 Đặt mua
23 Vinaphone 0949.40.31.38 630.000 41 Đặt mua
24 Mobifone 0786.3344.78 700.000 50 Đặt mua
25 Vinaphone 0949.49.1038 630.000 47 Đặt mua
26 Mobifone 0774.38.8778 2.130.000 59 Đặt mua
27 Viettel 0354.77.74.78 980.000 52 Đặt mua
28 Vinaphone 0888.919.438 700.000 58 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.515.278 700.000 52 Đặt mua
30 Mobifone 0768.738.638 1.100.000 56 Đặt mua
31 Mobifone 0707.830.038 1.330.000 36 Đặt mua
32 Vinaphone 0949.439.238 670.000 51 Đặt mua
33 Vinaphone 0949.477.338 740.000 54 Đặt mua
34 Vinaphone 0949.437.038 630.000 47 Đặt mua
35 Vinaphone 0949.42.47.38 670.000 50 Đặt mua
36 Viettel 0353.11.39.38 980.000 36 Đặt mua
37 Viettel 0359.60.39.38 840.000 46 Đặt mua
38 Vinaphone 0949.377.238 740.000 52 Đặt mua
39 Mobifone 0765.79.39.38 2.130.000 57 Đặt mua
40 Vinaphone 0949.342.378 630.000 49 Đặt mua
41 Vinaphone 0949.43.53.78 810.000 52 Đặt mua
42 Mobifone 0786.4747.38 700.000 54 Đặt mua
43 Vinaphone 0949.424.178 630.000 48 Đặt mua
44 Vinaphone 0949.43.47.38 670.000 51 Đặt mua
45 Vinaphone 0949.43.18.78 670.000 53 Đặt mua
46 Viettel 0387.59.3338 980.000 49 Đặt mua
47 Vinaphone 0949.40.45.38 630.000 46 Đặt mua
48 Vinaphone 0949.402.138 630.000 40 Đặt mua
49 Vinaphone 0949.37.54.38 630.000 52 Đặt mua
50 Viettel 0385.444.778 810.000 50 Đặt mua
51 Mobifone 0785.388.578 770.000 59 Đặt mua
52 Viettel 0362.797.838 1.830.000 53 Đặt mua
53 Vinaphone 0858.000.778 980.000 43 Đặt mua
54 Vinaphone 0949.47.32.38 630.000 49 Đặt mua
55 Mobifone 0707.33.79.78 1.330.000 51 Đặt mua
56 Mobifone 0772.778.738 1.100.000 56 Đặt mua
57 Mobifone 0707.358.538 840.000 46 Đặt mua
58 Mobifone 0767.797.838 1.830.000 62 Đặt mua
59 Vinaphone 0949.559.538 740.000 57 Đặt mua
60 Vinaphone 0949.48.10.38 630.000 46 Đặt mua
61 Vietnamobile 0564.1199.78 560.000 50 Đặt mua
62 Vinaphone 094.9559.038 630.000 52 Đặt mua
63 Viettel 0976.494.138 840.000 51 Đặt mua
64 Viettel 0984.63.39.78 1.100.000 57 Đặt mua
65 Viettel 0343.398.938 840.000 50 Đặt mua
66 Mobifone 0932.414.338 910.000 37 Đặt mua
67 Vinaphone 0845.68.68.38 2.130.000 56 Đặt mua
68 Viettel 0985.66.79.38 1.250.000 61 Đặt mua
69 Vinaphone 0888.923.078 770.000 53 Đặt mua
70 Vinaphone 0949.45.11.38 630.000 44 Đặt mua