Sim Ngũ Quý 7

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ngũ quý iTelecom 087.69.77777 160.000.000 Đặt mua
2 Sim ngũ quý iTelecom 0876.4.77777 113.000.000 Đặt mua
3 Sim ngũ quý iTelecom 08.765.77777 180.000.000 Đặt mua
4 Sim ngũ quý iTelecom 08760.77777 96.900.000 Đặt mua
5 Sim ngũ quý iTelecom 08761.77777 90.300.000 Đặt mua
6 Sim ngũ quý iTelecom 0876.3.77777 132.000.000 Đặt mua
7 Sim ngũ quý iTelecom 0876.2.77777 132.000.000 Đặt mua
8 Sim ngũ quý iTelecom 087.66.77777 242.000.000 Đặt mua