Sim Ngũ Quý 6

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.8866666 1.199.000.000 62 Đặt mua
2 Viettel 0969.466666 600.000.000 58 Đặt mua
3 Vietnamobile 056.55.66666 120.000.000 51 Đặt mua
4 Vinaphone 09114.66666 455.000.000 45 Đặt mua
5 Máy bàn 028.222.66666 250.000.000 46 Đặt mua
6 Vinaphone 091.99.66666 1.600.000.000 58 Đặt mua
7 Viettel 098.44.66666 600.000.000 55 Đặt mua
8 Vietnamobile 092.83.66666 619.000.000 52 Đặt mua
9 Vinaphone 083.74.66666 110.000.000 52 Đặt mua
10 Vinaphone 08424.66666 150.000.000 48 Đặt mua
11 Viettel 037.28.66666 165.000.000 50 Đặt mua
12 Vietnamobile 05230.66666 177.000.000 40 Đặt mua
13 Vinaphone 091.70.66666 580.000.000 47 Đặt mua
14 Vinaphone 0848.766666 350.000.000 57 Đặt mua
15 Vietnamobile 092.24.66666 429.000.000 47 Đặt mua
16 Viettel 032.80.66666 135.000.000 43 Đặt mua
17 Mobifone 090.6466666 500.000.000 49 Đặt mua
18 iTelecom 087.64.66666 147.000.000 55 Đặt mua
19 Viettel 037.84.66666 135.000.000 52 Đặt mua
20 Viettel 096.2466666 700.000.000 51 Đặt mua
21 Viettel 09.66466666 668.000.000 55 Đặt mua
22 Mobifone 0935.066666 499.000.000 47 Đặt mua
23 Vietnamobile 05651.66666 148.000.000 47 Đặt mua
24 Vietnamobile 05645.66666 297.000.000 50 Đặt mua
25 Máy bàn 024.33.86.6666 165.000.000 50 Đặt mua
26 Viettel 097.19.66666 680.000.000 56 Đặt mua
27 Vietnamobile 0584.36.6666 48.000.000 50 Đặt mua
28 Vinaphone 08.494.66666 155.000.000 55 Đặt mua
29 Vinaphone 084.38.66666 348.000.000 53 Đặt mua
30 Viettel 0988.466666 570.000.000 59 Đặt mua
31 Mobifone 093.55.66666 979.000.000 52 Đặt mua
32 Vinaphone 09.179.66666 900.000.000 56 Đặt mua
33 Vinaphone 08161.66666 650.000.000 46 Đặt mua
34 Vietnamobile 0562.26.6666 100.000.000 45 Đặt mua
35 Viettel 0988.466666 541.000.000 59 Đặt mua
36 Vinaphone 08895.66666 400.000.000 60 Đặt mua
37 Vinaphone 08180.66666 186.000.000 47 Đặt mua
38 Viettel 098.11.66666 1.400.000.000 49 Đặt mua
39 iTelecom 08760.66666 147.000.000 51 Đặt mua
40 Vietnamobile 05845.66666 297.000.000 52 Đặt mua
41 Vinaphone 08373.66666 327.000.000 51 Đặt mua
42 Viettel 03358.66666 265.000.000 49 Đặt mua
43 Viettel 03.789.66666 396.000.000 57 Đặt mua
44 Vinaphone 09161.66666 1.868.000.000 47 Đặt mua
45 Viettel 03861.66666 311.000.000 48 Đặt mua
46 Viettel 08688.66666 658.000.000 60 Đặt mua
47 iTelecom 08761.66666 168.000.000 52 Đặt mua
48 iTelecom 087.69.66666 242.000.000 60 Đặt mua
49 Viettel 033.94.66666 135.000.000 49 Đặt mua
50 Viettel 09799.66666 1.200.000.000 64 Đặt mua
51 Mobifone 09068.66666 1.368.000.000 53 Đặt mua
52 Viettel 097.33.66666 939.000.000 52 Đặt mua
53 iTelecom 087.62.66666 160.000.000 53 Đặt mua
54 Viettel 098.50.66666 644.000.000 52 Đặt mua
55 Mobifone 077.32.66666 168.000.000 49 Đặt mua
56 Mobifone 0779.366666 198.000.000 56 Đặt mua
57 Viettel 038.43.66666 132.000.000 48 Đặt mua