Sim Ngũ Quý 5 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.333.1313 2.050.000 32 Đặt mua
2 Mobifone 070.888.1717 1.700.000 47 Đặt mua
3 Viettel 0971.20.2200 3.800.000 23 Đặt mua
4 Viettel 09.6116.3322 4.000.000 33 Đặt mua
5 Mobifone 070.333.555.3 1.900.000 34 Đặt mua
6 Viettel 09.8118.5522 4.000.000 41 Đặt mua
7 Mobifone 0797.17.7755 900.000 55 Đặt mua
8 Mobifone 07.8989.2244 1.600.000 53 Đặt mua
9 Mobifone 0783.57.7878 1.200.000 60 Đặt mua
10 Mobifone 079.345.7887 1.200.000 58 Đặt mua
11 Mobifone 0783.229.992 1.200.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 07.8585.8181 4.060.000 51 Đặt mua
13 Mobifone 0703.11.00.44 1.200.000 20 Đặt mua
14 Mobifone 07.6969.6633 1.800.000 55 Đặt mua
15 Mobifone 070.888.555.7 1.900.000 53 Đặt mua
16 Mobifone 0708.31.5588 1.300.000 45 Đặt mua
17 Mobifone 0703.22.11.00 2.900.000 16 Đặt mua
18 Mobifone 089.887.4994 1.000.000 66 Đặt mua
19 Mobifone 0703.22.0707 1.200.000 28 Đặt mua
20 Mobifone 07.67.67.67.20 6.150.000 48 Đặt mua
21 Mobifone 0765.88.5995 1.400.000 62 Đặt mua
22 Mobifone 07.67.67.67.84 6.800.000 58 Đặt mua
23 Mobifone 0797.33.4848 1.200.000 53 Đặt mua
24 Mobifone 0703.22.11.77 2.500.000 30 Đặt mua