Sim Ngũ Quý 5 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.2235.5777 2.630.000 44 Đặt mua
2 Máy bàn 028.2206.2200 2.830.000 24 Đặt mua
3 Máy bàn 024.2214.4888 2.630.000 43 Đặt mua
4 Máy bàn 028.2261.3131 2.830.000 29 Đặt mua
5 Máy bàn 024.6666.1997 9.600.000 56 Đặt mua
6 Máy bàn 028.2205.3355 2.830.000 35 Đặt mua
7 Máy bàn 024.6253.1939 840.000 44 Đặt mua
8 Máy bàn 024.6668.9779 7.200.000 64 Đặt mua
9 Máy bàn 028.22.309309 2.940.000 38 Đặt mua
10 Máy bàn 028.66722220 2.720.000 37 Đặt mua
11 Máy bàn 02463.28.1959 1.830.000 49 Đặt mua
12 Máy bàn 025.88888889 25.000.000 72 Đặt mua
13 Máy bàn 024.6259.6188 840.000 51 Đặt mua
14 Máy bàn 02462.999.789 8.400.000 65 Đặt mua
15 Máy bàn 02462.89.8668 8.400.000 59 Đặt mua
16 Máy bàn 02386.66.6688 42.400.000 59 Đặt mua
17 Máy bàn 024.66.87.2013 1.980.000 39 Đặt mua
18 Máy bàn 028.2235.3300 2.830.000 28 Đặt mua
19 Máy bàn 028.2261.8989 2.830.000 55 Đặt mua
20 Máy bàn 028.66577771 2.720.000 56 Đặt mua
21 Máy bàn 028.2206.5599 2.830.000 48 Đặt mua
22 Máy bàn 024.22.440022 2.740.000 22 Đặt mua
23 Máy bàn 028.2261.4848 2.830.000 45 Đặt mua
24 Máy bàn 02422.666.888 220.000.000 52 Đặt mua