Sim Ngũ Quý 5 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0898.868.864 2.000.000 65 Đặt mua
2 Mobifone 0898.87.5445 1.000.000 58 Đặt mua
3 Mobifone 0898.87.5959 2.900.000 68 Đặt mua
4 Mobifone 089.887.7474 1.000.000 62 Đặt mua
5 Mobifone 0898.87.0303 800.000 46 Đặt mua
6 Mobifone 089.887.5511 1.000.000 52 Đặt mua
7 Mobifone 089.888.4224 1.200.000 53 Đặt mua
8 Mobifone 0898.87.2772 1.000.000 58 Đặt mua
9 Mobifone 0898.87.3003 800.000 46 Đặt mua
10 Mobifone 0898.87.5775 1.000.000 64 Đặt mua
11 Mobifone 0898.87.1919 1.800.000 60 Đặt mua
12 Mobifone 089.888.0330 1.500.000 47 Đặt mua
13 Mobifone 0898.87.5225 1.000.000 54 Đặt mua
14 Mobifone 089.888.1771 1.800.000 57 Đặt mua
15 Mobifone 089.888.4664 1.200.000 61 Đặt mua
16 Mobifone 0898.87.1010 1.000.000 42 Đặt mua
17 Mobifone 089.888.0440 1.200.000 49 Đặt mua
18 Mobifone 0898.87.9449 800.000 66 Đặt mua
19 Mobifone 089.888.0110 1.500.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0898.87.5115 1.000.000 52 Đặt mua
21 Mobifone 0898.87.1414 800.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0898.87.5665 1.000.000 62 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.8181 2.900.000 58 Đặt mua
24 Mobifone 089.887.4114 1.000.000 50 Đặt mua