Sim Ngũ Quý 4

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.757.44444 40.000.000 46 Đặt mua
2 Mobifone 076.99.44444 45.000.000 51 Đặt mua
3 Mobifone 076.80.44444 35.000.000 41 Đặt mua
4 Mobifone 076.71.44444 35.000.000 41 Đặt mua
5 Mobifone 079.37.44444 35.000.000 46 Đặt mua
6 Mobifone 076.48.44444 35.000.000 45 Đặt mua
7 Mobifone 079.47.44444 35.000.000 47 Đặt mua
8 Viettel 098.17.44444 123.000.000 45 Đặt mua
9 Viettel 09.886.44444 200.000.000 51 Đặt mua
10 Viettel 097.18.44444 128.000.000 45 Đặt mua
11 Viettel 096.91.44444 150.000.000 45 Đặt mua
12 Viettel 09.662.44444 139.000.000 43 Đặt mua
13 Viettel 09.686.44444 200.000.000 49 Đặt mua
14 Viettel 097.16.44444 128.000.000 43 Đặt mua
15 Viettel 09.661.44444 139.000.000 42 Đặt mua
16 Viettel 098.16.44444 150.000.000 44 Đặt mua
17 Viettel 098.15.44444 150.000.000 43 Đặt mua
18 Viettel 096.98.44444 150.000.000 52 Đặt mua
19 Viettel 096.57.44444 112.000.000 47 Đặt mua
20 Viettel 097.15.44444 128.000.000 42 Đặt mua
21 Viettel 096.92.44444 150.000.000 46 Đặt mua
22 Viettel 096.19.44444 139.000.000 45 Đặt mua
23 Viettel 096.22.44444 195.000.000 39 Đặt mua
24 Viettel 098.41.44444 168.000.000 42 Đặt mua
25 Viettel 096.25.44444 139.000.000 42 Đặt mua
26 Viettel 096.11.44444 189.000.000 37 Đặt mua
27 Viettel 096.15.44444 139.000.000 41 Đặt mua
28 Viettel 098.37.44444 123.000.000 47 Đặt mua
29 Viettel 097.86.44444 150.000.000 50 Đặt mua
30 Mobifone 090.76.44444 89.000.000 42 Đặt mua
31 Vinaphone 094.81.44444 115.000.000 42 Đặt mua
32 Vietnamobile 05238.44444 46.100.000 38 Đặt mua
33 Vinaphone 094.72.44444 99.800.000 42 Đặt mua
34 Vietnamobile 052.27.44444 19.900.000 36 Đặt mua
35 Mobifone 090.88.44444 168.000.000 45 Đặt mua
36 Mobifone 0909.244444 162.000.000 40 Đặt mua
37 Vinaphone 0919.244.444 170.000.000 41 Đặt mua
38 Vinaphone 081.47.44444 88.000.000 40 Đặt mua
39 Vietnamobile 05697.44444 39.400.000 47 Đặt mua
40 Mobifone 090.67.44444 129.000.000 42 Đặt mua
41 Mobifone 0786.3.44444 49.800.000 44 Đặt mua
42 Mobifone 07.888.44444 135.000.000 51 Đặt mua
43 Mobifone 0703.144444 60.500.000 31 Đặt mua
44 Viettel 097.12.44444 120.000.000 39 Đặt mua
45 Vinaphone 08887.44444 75.100.000 51 Đặt mua
46 Mobifone 070.36.44444 49.600.000 36 Đặt mua
47 Viettel 0975.144444 129.000.000 42 Đặt mua
48 Vietnamobile 092.99.44444 159.000.000 49 Đặt mua
49 iTelecom 08.767.44444 45.600.000 48 Đặt mua
50 Mobifone 077.59.44444 51.200.000 48 Đặt mua
51 Vinaphone 081.28.44444 65.100.000 39 Đặt mua
52 iTelecom 08760.44444 43.000.000 41 Đặt mua
53 Vietnamobile 05822.44444 49.900.000 37 Đặt mua
54 Mobifone 0909.644444 162.000.000 44 Đặt mua
55 Mobifone 07848.44444 55.500.000 47 Đặt mua
56 Vinaphone 08160.44444 53.000.000 35 Đặt mua
57 iTelecom 08761.44444 43.000.000 42 Đặt mua
58 Vietnamobile 05668.44444 62.500.000 45 Đặt mua
59 Vinaphone 094.27.44444 89.300.000 42 Đặt mua
60 Vietnamobile 05233.44444 49.900.000 33 Đặt mua
61 Viettel 096.12.44444 110.000.000 38 Đặt mua
62 Mobifone 07927.44444 31.400.000 45 Đặt mua
63 Mobifone 0909.744444 162.000.000 45 Đặt mua
64 Viettel 09880.44444 530.000.000 45 Đặt mua
65 Mobifone 0909.144444 162.000.000 39 Đặt mua
66 Viettel 09732.44444 125.000.000 41 Đặt mua
67 Viettel 03549.44444 40.400.000 41 Đặt mua
68 Vinaphone 094.68.44444 188.000.000 47 Đặt mua
69 Viettel 097.53.44444 145.000.000 44 Đặt mua
70 Vietnamobile 05228.44444 49.900.000 37 Đặt mua