Sim Ngũ Quý 4 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0898.87.9449 800.000 66 Đặt mua
2 Mobifone 0898.868.865 3.000.000 66 Đặt mua
3 Mobifone 089.886.9229 1.500.000 61 Đặt mua
4 Mobifone 0898.87.0110 800.000 42 Đặt mua
5 Mobifone 089.887.6336 1.000.000 58 Đặt mua
6 Mobifone 0898.87.5225 1.000.000 54 Đặt mua
7 Mobifone 0898.87.1919 1.800.000 60 Đặt mua
8 Mobifone 089.88.75557 1.000.000 62 Đặt mua
9 Mobifone 089.887.4884 1.000.000 64 Đặt mua
10 Mobifone 0898.87.4455 1.000.000 58 Đặt mua
11 Mobifone 0898.87.1771 800.000 56 Đặt mua
12 Mobifone 089.888.0440 1.200.000 49 Đặt mua
13 Mobifone 0898.87.0440 800.000 48 Đặt mua
14 Mobifone 0898.87.5665 1.000.000 62 Đặt mua
15 Mobifone 089.888.0220 1.700.000 45 Đặt mua
16 Mobifone 089.887.8448 1.000.000 64 Đặt mua
17 Mobifone 0898.876.777 5.500.000 67 Đặt mua
18 Mobifone 089.888.4554 1.200.000 59 Đặt mua
19 Mobifone 089.887.5544 1.000.000 58 Đặt mua
20 Mobifone 0898.87.6600 1.000.000 52 Đặt mua
21 Mobifone 0898.87.2211 800.000 46 Đặt mua
22 Mobifone 089.887.5566 1.700.000 62 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.3300 800.000 46 Đặt mua
24 Mobifone 0898.87.9911 800.000 60 Đặt mua