Sim Ngũ Quý 2 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 02466.868.868 58.000.000 62 Đặt mua
2 Máy bàn 028.2206.1188 2.830.000 38 Đặt mua
3 Máy bàn 02462.999099 6.000.000 59 Đặt mua
4 Máy bàn 02462602789 910.000 46 Đặt mua
5 Máy bàn 028.2205.2299 2.830.000 41 Đặt mua
6 Máy bàn 024.2243.4242 2.630.000 29 Đặt mua
7 Máy bàn 02466.869.169 1.900.000 57 Đặt mua
8 Máy bàn 028.22.096096 2.940.000 44 Đặt mua
9 Máy bàn 02466.568.568 68.000.000 56 Đặt mua
10 Máy bàn 028.22.301301 2.940.000 22 Đặt mua
11 Máy bàn 02462.919.878 1.830.000 56 Đặt mua
12 Máy bàn 028.2206.2288 2.830.000 40 Đặt mua
13 Máy bàn 028.2205.1100 2.830.000 21 Đặt mua
14 Máy bàn 024.33.868.869 12.000.000 57 Đặt mua
15 Máy bàn 024.22.666462 2.520.000 40 Đặt mua
16 Máy bàn 024.6484.4664 840.000 48 Đặt mua
17 Máy bàn 024.668.99.688 7.200.000 66 Đặt mua
18 Máy bàn 024.2239.2111 2.630.000 27 Đặt mua
19 Máy bàn 02463271598 910.000 47 Đặt mua
20 Máy bàn 02462.86.83.86 8.400.000 53 Đặt mua
21 Máy bàn 028.2262.1212 2.830.000 28 Đặt mua
22 Máy bàn 02466.818.669 2.130.000 56 Đặt mua
23 Máy bàn 024.8886.8888 550.000.000 68 Đặt mua
24 Máy bàn 024.22.440077 2.740.000 32 Đặt mua