Sim Ngũ Quý 2 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0783.22.4848 1.000.000 46 Đặt mua
2 Mobifone 078.353.6969 1.200.000 56 Đặt mua
3 Mobifone 0789.91.5050 1.000.000 44 Đặt mua
4 Mobifone 078.333.9966 3.800.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 0703.16.7788 1.000.000 47 Đặt mua
6 Mobifone 070.884.2345 3.000.000 41 Đặt mua
7 Mobifone 0784.58.88.99 3.300.000 66 Đặt mua
8 Mobifone 079.4447.555 2.500.000 50 Đặt mua
9 Mobifone 0798.18.2299 1.300.000 55 Đặt mua
10 Mobifone 079.888.7722 3.600.000 58 Đặt mua
11 Mobifone 0703.221.333 1.200.000 24 Đặt mua
12 Mobifone 0783.22.4994 950.000 48 Đặt mua
13 Mobifone 0792.33.2121 1.000.000 30 Đặt mua
14 Mobifone 07.9779.5656 2.050.000 61 Đặt mua
15 Mobifone 078.368.2727 1.000.000 50 Đặt mua
16 Mobifone 079.444.6161 1.300.000 42 Đặt mua
17 Mobifone 0783.22.11.66 2.900.000 36 Đặt mua
18 Mobifone 07.0440.4646 1.200.000 35 Đặt mua
19 Mobifone 0783.53.5757 1.000.000 50 Đặt mua
20 Mobifone 0783.22.9595 1.000.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 0783.22.33.00 2.300.000 28 Đặt mua
22 Mobifone 0798.18.1166 1.000.000 47 Đặt mua
23 Viettel 09.6116.0011 5.700.000 25 Đặt mua
24 Mobifone 0789.92.1212 1.600.000 41 Đặt mua