Sim Năm Sinh 2019

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Vinaphone 0918.48.2019 2.500.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Vinaphone 0941.71.2019 2.500.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Vinaphone 0948.36.2019 2.500.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Vinaphone 0912.84.2019 2.500.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Vinaphone 0941.59.2019 2.500.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Vinaphone 0945.64.2019 1.600.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Vinaphone 0942.36.2019 2.500.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Vinaphone 0911.59.2019 3.000.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Vinaphone 0945.25.2019 1.330.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Vinaphone 0889.05.2019 2.200.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Vinaphone 0823.85.2019 980.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vinaphone 0915.93.2019 3.500.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Vinaphone 0944.29.2019 2.500.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Vinaphone 0948.07.2019 2.500.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Vinaphone 0949.71.2019 1.330.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Vinaphone 0942.89.2019 3.500.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Vinaphone 0913.72.2019 3.300.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Vinaphone 0914.63.2019 2.500.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Vinaphone 0941.38.2019 3.000.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Vinaphone 0911.14.2019 2.500.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Vinaphone 0856.39.2019 2.050.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Vinaphone 0946.97.2019 1.750.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Vinaphone 0949.05.2019 1.330.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Vinaphone 0944.91.2019 2.050.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Vinaphone 0911.81.2019 3.500.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Vinaphone 09.1973.2019 5.000.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Vinaphone 0947.69.2019 2.500.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Vinaphone 0941.91.2019 2.500.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Vinaphone 0946.38.2019 2.500.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Vinaphone 0942.88.2019 5.000.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Vinaphone 0946.61.2019 2.500.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Vinaphone 0946.32.2019 1.330.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Vinaphone 0944.74.2019 2.050.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Vinaphone 0946.74.2019 1.250.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Vinaphone 0919.45.2019 2.500.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Vinaphone 0949.55.2019 2.500.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Vinaphone 0945.74.2019 1.250.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Vinaphone 0913.74.2019 2.050.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Vinaphone 0888.70.2019 1.680.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Vinaphone 0945.01.2019 2.200.000 Đặt mua
41 Sim năm sinh Vinaphone 0948.75.2019 1.250.000 Đặt mua
42 Sim năm sinh Vinaphone 0942.13.2019 2.500.000 Đặt mua
43 Sim năm sinh Vinaphone 0947.93.2019 1.330.000 Đặt mua
44 Sim năm sinh Vinaphone 0838.09.2019 2.500.000 Đặt mua
45 Sim năm sinh Vinaphone 0886.18.2019 2.900.000 Đặt mua
46 Sim năm sinh Vinaphone 0837.10.2019 1.100.000 Đặt mua
47 Sim năm sinh Vinaphone 0944.13.2019 2.200.000 Đặt mua
48 Sim năm sinh Vinaphone 0941.89.2019 3.000.000 Đặt mua
49 Sim năm sinh Vinaphone 0945.79.2019 2.600.000 Đặt mua
50 Sim năm sinh Vinaphone 0945.99.2019 5.000.000 Đặt mua
51 Sim năm sinh Vinaphone 0945.202.019 1.250.000 Đặt mua
52 Sim năm sinh Vinaphone 0941.35.2019 2.500.000 Đặt mua
53 Sim năm sinh Vinaphone 0948.922.019 1.830.000 Đặt mua
54 Sim năm sinh Vinaphone 0945.17.2019 1.330.000 Đặt mua
55 Sim năm sinh Vinaphone 0944.04.2019 2.500.000 Đặt mua
56 Sim năm sinh Vinaphone 0943.52.2019 2.500.000 Đặt mua
57 Sim năm sinh Vinaphone 0911.82.2019 3.300.000 Đặt mua
58 Sim năm sinh Vinaphone 0949.13.2019 1.330.000 Đặt mua
59 Sim năm sinh Vinaphone 0886.98.2019 3.200.000 Đặt mua
60 Sim năm sinh Vinaphone 0941.08.2019 2.500.000 Đặt mua
61 Sim năm sinh Vinaphone 091.882.2019 3.500.000 Đặt mua
62 Sim năm sinh Vinaphone 0913.50.2019 2.050.000 Đặt mua
63 Sim năm sinh Vinaphone 0948.98.2019 3.300.000 Đặt mua
64 Sim năm sinh Vinaphone 0917.38.2019 3.300.000 Đặt mua
65 Sim năm sinh Vinaphone 0915.71.2019 2.900.000 Đặt mua
66 Sim năm sinh Vinaphone 0886.28.2019 2.130.000 Đặt mua
67 Sim năm sinh Vinaphone 0918.96.2019 3.800.000 Đặt mua
68 Sim năm sinh Vinaphone 0918.30.2019 2.050.000 Đặt mua
69 Sim năm sinh Vinaphone 0944.12.2019 2.500.000 Đặt mua
70 Sim năm sinh Vinaphone 0828.16.2019 1.600.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2019 : d50c87557acf42b5ce9c8c491bd7f63f