Sim Lục Quý 9

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.39999999 1.200.000.000 72 Đặt mua
2 Vietnamobile 0523.999999 1.650.209.000 64 Đặt mua
3 Gmobile 0598.999999 1.800.000.000 76 Đặt mua
4 Viettel 0392.999999 2.000.000.000 68 Đặt mua
5 Vinaphone 0855.999999 2.900.000.000 72 Đặt mua
6 Vietnamobile 056.999.9999 2.900.209.000 74 Đặt mua
7 iTelecom 0877.999999 3.500.000.000 76 Đặt mua
8 Vinaphone 0941.999999 3.610.000.000 68 Đặt mua
9 Viettel 032.9999999 3.900.000.000 68 Đặt mua
10 Viettel 0866.999999 4.500.000.000 74 Đặt mua
11 Gmobile 0993.999999 4.570.000.000 75 Đặt mua
12 Máy bàn 02.9999.99999 5.000.000.000 83 Đặt mua
13 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000 66 Đặt mua
14 Viettel 037.9999999 5.900.000.000 73 Đặt mua
15 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
16 Mobifone 0933.999999 8.900.000.000 69 Đặt mua
17 Gmobile 05.99999999 22.000.000.000 77 Đặt mua
18 Mobifone 07.99999999 25.000.000.000 79 Đặt mua