Sim Lục Quý 4 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 082.444444.8 25.000.000 42 Đặt mua
2 Vinaphone 082.444444.7 22.000.000 41 Đặt mua
3 Vinaphone 09.444444.37 50.000.000 43 Đặt mua
4 Vinaphone 08.444444.92 28.000.000 43 Đặt mua
5 Mobifone 076.4444441 11.500.000 38 Đặt mua
6 Viettel 035.444444.2 17.500.000 34 Đặt mua
7 Viettel 035.444444.1 17.500.000 33 Đặt mua
8 Mobifone 079.4444442 13.600.000 42 Đặt mua
9 Vietnamobile 058.4444447 8.860.000 44 Đặt mua
10 Vinaphone 08.444444.69 19.400.000 47 Đặt mua
11 Vietnamobile 058.4444445 7.960.000 42 Đặt mua
12 Vietnamobile 058.4444449 12.500.000 46 Đặt mua
13 Vinaphone 09.444444.57 30.300.000 45 Đặt mua
14 Mobifone 076.4444440 13.900.000 37 Đặt mua
15 Vietnamobile 058.4444446 7.060.000 43 Đặt mua
16 Vinaphone 09.444444.58 36.100.000 46 Đặt mua
17 Mobifone 078.44444.43 22.200.000 42 Đặt mua
18 Vinaphone 091.4444442 65.000.000 36 Đặt mua
19 Viettel 098.444444.3 69.000.000 44 Đặt mua
20 Vinaphone 082.444444.1 19.700.000 35 Đặt mua
21 Vinaphone 081.444444.1 30.000.000 34 Đặt mua
22 Viettel 03.444444.28 22.000.000 37 Đặt mua
23 Viettel 098.444444.7 79.000.000 48 Đặt mua
24 Vinaphone 08.444444.29 14.200.000 43 Đặt mua