Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
2 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
3 Viettel 0978.777777 2.555.000.000 66 Đặt mua
4 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
5 Mobifone 0938.111111 999.000.000 26 Đặt mua
6 Vinaphone 0858.555555 888.000.000 51 Đặt mua
7 Mobifone 0905.333333 1.500.000.000 32 Đặt mua
8 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 17 Đặt mua
9 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
10 Viettel 0358.333.333 446.000.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0384.555.555 446.000.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0971.444.444 555.000.000 41 Đặt mua
13 Viettel 0352.333.333 424.000.000 28 Đặt mua
14 Viettel 0865.222.222 468.000.000 31 Đặt mua
15 Viettel 0865.777.777 616.000.000 61 Đặt mua
16 Viettel 0385.222.222 368.000.000 28 Đặt mua
17 Viettel 0354.222.222 315.000.000 24 Đặt mua
18 Viettel 0338.222.222 389.000.000 26 Đặt mua
19 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
20 Mobifone 0904.555555 1.650.000.000 43 Đặt mua
21 Viettel 0986.44.4444 639.000.000 47 Đặt mua
22 Viettel 0866.999999 6.600.000.000 74 Đặt mua
23 Vinaphone 0941.999999 4.000.000.000 68 Đặt mua
24 Gmobile 0993.999999 4.550.000.000 75 Đặt mua
25 Viettel 0375.888888 842.000.000 63 Đặt mua
26 Vinaphone 0915.444444 888.000.000 39 Đặt mua
27 Viettel 0982.000.000 1.550.000.000 19 Đặt mua
28 Vinaphone 0857.555.555 739.000.000 50 Đặt mua
29 Vinaphone 0836.555555 850.000.000 47 Đặt mua
30 Viettel 0366.888.888 3.300.350.000 63 Đặt mua
31 Viettel 0362.333333 479.000.000 29 Đặt mua
32 Viettel 0335.666666 1.050.000.000 47 Đặt mua
33 Vinaphone 0826.333.333 599.000.000 34 Đặt mua
34 Vinaphone 0949.777777 1.750.000.000 64 Đặt mua
35 Viettel 0382.111.111 292.000.000 19 Đặt mua
36 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
37 Vinaphone 0919.555.555 2.550.000.000 49 Đặt mua
38 Mobifone 0933.444444 999.000.000 39 Đặt mua
39 Vinaphone 0856.777777 799.000.000 61 Đặt mua
40 Viettel 03.97.888.888 1.000.000.000 67 Đặt mua
41 Vinaphone 0889.777777 1.430.000.000 67 Đặt mua
42 Vinaphone 0912.333333 5.050.350.000 30 Đặt mua
43 Viettel 0345.666.666 1.530.000.000 48 Đặt mua
44 Viettel 0399.333333 699.000.000 39 Đặt mua
45 Viettel 0367.111111 253.000.000 22 Đặt mua
46 Viettel 0332.777.777 1.000.000.000 50 Đặt mua
47 Vinaphone 0825.888.888 1.900.000.000 63 Đặt mua
48 Viettel 0382.555.555 6.000.350.000 43 Đặt mua
49 Viettel 0986.555555 3.050.000.000 53 Đặt mua
50 Vinaphone 0834.666666 1.000.000.000 51 Đặt mua
51 Gmobile 0598.666.666 378.000.000 58 Đặt mua
52 Viettel 0359.888.888 1.200.000.000 65 Đặt mua
53 Mobifone 0707.444444 713.000.000 38 Đặt mua
54 Viettel 0348.333333 331.000.000 33 Đặt mua
55 Viettel 0355.222222 375.000.000 25 Đặt mua
56 Viettel 0362.111.111 281.000.000 17 Đặt mua
57 Viettel 0388.222222 416.000.000 31 Đặt mua
58 Mobifone 09.03.555555 2.580.000.000 42 Đặt mua
59 Viettel 0345.666666 1.530.000.000 48 Đặt mua
60 Viettel 0383.111.111 279.350.000 20 Đặt mua
61 Máy bàn 024.22.333333 950.000.000 28 Đặt mua
62 Vinaphone 0845.000.000 360.000.000 17 Đặt mua
63 Viettel 0982.888888 7.270.000.000 67 Đặt mua
64 Vietnamobile 0589.000.000 199.000.000 22 Đặt mua
65 Vinaphone 0941.777.777 1.700.000.000 56 Đặt mua
66 Viettel 0866.888888 6.460.000.000 68 Đặt mua
67 Vinaphone 0828.777777 1.000.000.000 60 Đặt mua
68 Vinaphone 0825.888.888 1.900.000.000 63 Đặt mua
69 Máy bàn 028.22.333333 950.000.000 32 Đặt mua
70 Viettel 0988.000.000 2.500.000.000 25 Đặt mua