Sim Lộc Phát

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.353.6886 2.300.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 078.357.6886 6.300.000 58 Đặt mua
3 Mobifone 077.679.8668 6.550.000 64 Đặt mua
4 Mobifone 0789.91.8668 6.900.000 62 Đặt mua
5 Mobifone 0797.17.8866 2.150.000 59 Đặt mua
6 Mobifone 0797.37.8866 2.250.000 61 Đặt mua
7 Mobifone 0783.22.8866 8.900.000 50 Đặt mua
8 Mobifone 0789.92.8668 6.800.000 63 Đặt mua
9 Mobifone 070.39.7.6886 2.500.000 54 Đặt mua
10 Mobifone 0704.45.6886 2.100.000 48 Đặt mua
11 Mobifone 076.579.6886 7.500.000 62 Đặt mua
12 Mobifone 079.345.8866 5.800.000 56 Đặt mua
13 Mobifone 0703.22.6886 5.500.000 42 Đặt mua
14 Mobifone 0703.22.8866 8.900.000 42 Đặt mua
15 Mobifone 0784.336.886 3.500.000 53 Đặt mua
16 Mobifone 0773.81.8668 4.900.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 0708.84.6886 2.100.000 55 Đặt mua
18 Mobifone 0764.22.8668 3.800.000 49 Đặt mua
19 Mobifone 0764.33.6886 3.500.000 51 Đặt mua
20 Mobifone 0707.75.6886 4.500.000 54 Đặt mua
21 Mobifone 0708.32.8668 4.600.000 48 Đặt mua
22 Mobifone 078.333.8866 7.900.000 52 Đặt mua
23 Mobifone 0792.55.88.66 9.500.000 56 Đặt mua
24 Mobifone 0703.11.8866 8.900.000 40 Đặt mua
25 Mobifone 0707.75.8668 3.500.000 54 Đặt mua
26 Mobifone 076.567.6886 7.900.000 59 Đặt mua
27 Mobifone 078677.6668 5.500.000 61 Đặt mua
28 Mobifone 079.444.2468 4.800.000 48 Đặt mua
29 Mobifone 070.397.8668 2.600.000 54 Đặt mua
30 Mobifone 079.444.666.8 5.500.000 54 Đặt mua
31 Mobifone 0707.79.2468 6.500.000 50 Đặt mua
32 Mobifone 076.444.8668 4.500.000 53 Đặt mua
33 Viettel 0862.415.086 550.000 40 Đặt mua
34 Viettel 0348.81.5686 550.000 49 Đặt mua
35 Viettel 03.5689.7286 550.000 54 Đặt mua
36 Viettel 0375.214.086 390.000 36 Đặt mua
37 Viettel 0867.51.77.68 750.000 55 Đặt mua
38 Viettel 0348.350.886 550.000 45 Đặt mua
39 Viettel 0335.977.168 550.000 49 Đặt mua
40 Viettel 0335.046.486 550.000 39 Đặt mua
41 Viettel 0349.87.3986 550.000 57 Đặt mua
42 Viettel 0345.889.468 750.000 55 Đặt mua
43 Viettel 0329.67.5986 550.000 55 Đặt mua
44 Viettel 0342.365.968 750.000 46 Đặt mua
45 Viettel 0335.750.286 390.000 39 Đặt mua
46 Mobifone 0905.12.6688 46.000.000 45 Đặt mua
47 Mobifone 0901.288.886 48.000.000 50 Đặt mua
48 Viettel 0966.86.83.86 99.000.000 60 Đặt mua
49 Mobifone 0909.696.686 39.000.000 59 Đặt mua
50 Viettel 0988.99.8866 199.000.000 71 Đặt mua
51 Vinaphone 0917.556688 125.000.000 55 Đặt mua
52 Viettel 0979.02.8866 26.000.000 55 Đặt mua
53 Mobifone 0909.95.8866 30.000.000 60 Đặt mua
54 Viettel 0988.246.868 168.000.000 59 Đặt mua
55 Vinaphone 0941.89.83.86 15.000.000 56 Đặt mua
56 Vinaphone 094.789.6688 59.000.000 65 Đặt mua
57 Mobifone 0935.22.6688 155.000.000 49 Đặt mua
58 Mobifone 0764.97.6168 840.000 54 Đặt mua
59 Mobifone 0707.33.8886 6.000.000 50 Đặt mua
60 Vinaphone 0944.207.468 880.000 44 Đặt mua
61 Mobifone 0769.607.168 740.000 50 Đặt mua
62 Mobifone 0778.959.168 1.830.000 60 Đặt mua
63 Mobifone 0796.09.8866 3.000.000 59 Đặt mua
64 Mobifone 0764.36.1168 980.000 42 Đặt mua
65 Mobifone 0778.964.968 1.250.000 64 Đặt mua
66 Viettel 0384.09.0168 840.000 39 Đặt mua
67 Vinaphone 0888.450.286 700.000 49 Đặt mua
68 Viettel 0369.727.268 1.180.000 50 Đặt mua
69 Viettel 0398.78.39.68 1.830.000 61 Đặt mua
70 Mobifone 0785.383.168 1.250.000 49 Đặt mua