Sim Đầu Số 0841

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.9779.5656 2.050.000 61 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.000.9 2.000.000 31 Đặt mua
3 Viettel 0961.80.5050 3.400.000 34 Đặt mua
4 Viettel 0961.52.5522 4.000.000 37 Đặt mua
5 Mobifone 078.666.2244 2.300.000 45 Đặt mua
6 Viettel 0961.17.7722 4.000.000 42 Đặt mua
7 Mobifone 0797.17.8866 2.150.000 59 Đặt mua
8 Mobifone 0703.11.3636 2.300.000 30 Đặt mua
9 Viettel 0961.44.0606 3.690.000 36 Đặt mua
10 Mobifone 079.379.7575 2.500.000 59 Đặt mua
11 Viettel 0971.42.2244 3.800.000 35 Đặt mua
12 Mobifone 0797.179.555 3.500.000 55 Đặt mua
13 Mobifone 078.666.999.3 4.270.000 63 Đặt mua
14 Mobifone 070.333.777.1 2.700.000 38 Đặt mua
15 Mobifone 070.888.6767 2.300.000 57 Đặt mua
16 Mobifone 0703.11.99.33 2.500.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0961.33.0505 3.300.000 32 Đặt mua
18 Mobifone 07.9779.8787 2.500.000 69 Đặt mua
19 Mobifone 079.8886.000 2.500.000 46 Đặt mua
20 Mobifone 078.333.888.7 3.300.000 55 Đặt mua
21 Mobifone 0703.22.55.11 2.250.000 26 Đặt mua
22 Mobifone 07.9779.9595 2.300.000 67 Đặt mua
23 Mobifone 0703.22.77.00 2.250.000 28 Đặt mua
24 Mobifone 0708.65.0123 2.100.000 32 Đặt mua