Sim Đầu Số 0821

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0981.55.0202 2.700.000 32 Đặt mua
2 Mobifone 079.888.7997 3.250.000 72 Đặt mua
3 Mobifone 0789.86.3131 2.100.000 46 Đặt mua
4 Mobifone 0798.99.33.44 2.500.000 56 Đặt mua
5 Mobifone 0765.69.9898 2.250.000 67 Đặt mua
6 Viettel 0981.44.5151 2.100.000 38 Đặt mua
7 Mobifone 078.353.6886 2.300.000 54 Đặt mua
8 Mobifone 0764.22.00.88 2.300.000 37 Đặt mua
9 Mobifone 0784.33.77.55 2.250.000 49 Đặt mua
10 Mobifone 079.4447.555 2.500.000 50 Đặt mua
11 Mobifone 078.666.1144 2.050.000 43 Đặt mua
12 Mobifone 0708.33.66.55 2.300.000 43 Đặt mua
13 Mobifone 0792.33.22.77 2.250.000 42 Đặt mua
14 Mobifone 078.333.1313 2.050.000 32 Đặt mua
15 Mobifone 079.444.2233 2.300.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 07.98.18.88.98 2.250.000 66 Đặt mua
17 Mobifone 0703.17.1234 2.000.000 28 Đặt mua
18 Mobifone 0792.33.2345 4.000.000 38 Đặt mua
19 Mobifone 070.888.666.0 3.500.000 49 Đặt mua
20 Mobifone 078.333.000.3 2.000.000 27 Đặt mua
21 Mobifone 07.68.68.68.53 4.600.000 57 Đặt mua
22 Mobifone 070.333.222.5 2.200.000 27 Đặt mua
23 Mobifone 0703.11.55.22 2.300.000 26 Đặt mua
24 Mobifone 0783.22.99.66 2.900.000 52 Đặt mua