Sim Đầu Số 0380

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.868.2345 5.800.000 43 Đặt mua
2 Mobifone 0707.76.2727 1.000.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 0703.16.5599 800.000 45 Đặt mua
4 Mobifone 07.67.67.67.03 3.800.000 49 Đặt mua
5 Mobifone 079.444.3553 950.000 44 Đặt mua
6 Mobifone 0792.56.7766 800.000 55 Đặt mua
7 Mobifone 0783.22.7575 1.100.000 46 Đặt mua
8 Mobifone 070.333.7171 1.300.000 32 Đặt mua
9 Mobifone 0789.86.4949 1.200.000 64 Đặt mua
10 Mobifone 070.333.1981 2.000.000 35 Đặt mua
11 Mobifone 0703.16.5959 1.000.000 45 Đặt mua
12 Mobifone 0765.79.68.79 12.500.000 64 Đặt mua
13 Mobifone 0792.56.7272 1.190.000 47 Đặt mua
14 Mobifone 078.368.2121 1.190.000 38 Đặt mua
15 Mobifone 078.333.9966 3.800.000 54 Đặt mua
16 Mobifone 078.666.7474 1.300.000 55 Đặt mua
17 Mobifone 070.333.2772 950.000 34 Đặt mua
18 Mobifone 079.777.333.7 8.300.000 53 Đặt mua
19 Mobifone 0703.225.222 2.800.000 25 Đặt mua
20 Mobifone 0703.229.992 1.300.000 43 Đặt mua
21 Mobifone 0765.59.2929 1.700.000 54 Đặt mua
22 Mobifone 070.333.9494 1.600.000 42 Đặt mua
23 Mobifone 070.333.2552 1.600.000 30 Đặt mua
24 Mobifone 0776.14.1331 750.000 33 Đặt mua
25 Mobifone 0797.39.3773 950.000 55 Đặt mua
26 Mobifone 0707.79.2277 1.200.000 48 Đặt mua
27 Mobifone 07.9779.9229 2.300.000 61 Đặt mua
28 Mobifone 0792.55.8778 900.000 58 Đặt mua
29 Mobifone 07.9779.7766 1.900.000 65 Đặt mua
30 Mobifone 0708.31.5858 1.150.000 45 Đặt mua
31 Mobifone 0784.588.555 4.800.000 55 Đặt mua
32 Mobifone 0789.91.4477 1.200.000 56 Đặt mua
33 Mobifone 0783.45.0101 1.100.000 29 Đặt mua
34 Mobifone 07.8989.8484 2.950.000 65 Đặt mua
35 Mobifone 079.345.0606 1.200.000 40 Đặt mua
36 Mobifone 089.887.8484 1.800.000 64 Đặt mua
37 Mobifone 0798.99.1212 1.000.000 48 Đặt mua
38 Mobifone 0898.87.4422 1.000.000 52 Đặt mua
39 Mobifone 089.887.5599 1.800.000 68 Đặt mua
40 Mobifone 0898.878.872 1.700.000 65 Đặt mua
41 Mobifone 078.333.0055 2.500.000 34 Đặt mua
42 Mobifone 0764.666.996 2.100.000 59 Đặt mua
43 Mobifone 079.789.5757 2.700.000 64 Đặt mua
44 Mobifone 0703.22.11.00 2.900.000 16 Đặt mua
45 Mobifone 0765.69.1188 850.000 51 Đặt mua
46 Mobifone 0898.86.8877 1.500.000 69 Đặt mua
47 Mobifone 0798.18.4884 900.000 57 Đặt mua
48 Mobifone 0784.58.8877 850.000 62 Đặt mua
49 Mobifone 079.222.3003 1.300.000 28 Đặt mua
50 Mobifone 079.444.6622 2.100.000 44 Đặt mua
51 Mobifone 0708.32.6767 850.000 46 Đặt mua
52 Mobifone 0792.666.422 950.000 44 Đặt mua
53 Mobifone 0784.33.3030 1.200.000 31 Đặt mua
54 Mobifone 0784.39.3737 1.200.000 51 Đặt mua
55 Mobifone 0707.74.2828 1.500.000 45 Đặt mua
56 Mobifone 0784.11.1818 1.500.000 39 Đặt mua
57 Mobifone 070.333.888.5 2.550.000 45 Đặt mua
58 Mobifone 0703.11.0202 1.200.000 16 Đặt mua
59 Mobifone 079.888.7997 3.250.000 72 Đặt mua
60 Mobifone 078.333.000.6 1.890.000 30 Đặt mua
61 Mobifone 0707.78.0123 2.200.000 35 Đặt mua
62 Mobifone 07.9779.0099 2.250.000 57 Đặt mua
63 Mobifone 0783.33.44.11 2.250.000 34 Đặt mua
64 Mobifone 078.999.111.4 2.400.000 49 Đặt mua
65 Mobifone 079.777.9292 2.000.000 59 Đặt mua
66 Mobifone 070.333.555.1 1.600.000 32 Đặt mua
67 Mobifone 0898.86.9944 1.000.000 65 Đặt mua
68 Mobifone 0784.33.7070 950.000 39 Đặt mua
69 Mobifone 0898.87.3344 800.000 54 Đặt mua
70 Mobifone 078.333.111.4 1.200.000 31 Đặt mua