Sim Đầu Số 0380

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0792.33.22.55 2.000.000 38 Đặt mua
2 Viettel 096.123.2200 3.800.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0981.31.8080 2.900.000 38 Đặt mua
4 Mobifone 078.353.6886 2.300.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 078.333.999.6 2.300.000 57 Đặt mua
6 Mobifone 070.333.1313 2.050.000 24 Đặt mua
7 Mobifone 0708.88.33.77 2.200.000 51 Đặt mua
8 Mobifone 07.69.69.69.12 2.500.000 55 Đặt mua
9 Mobifone 079.888.5151 2.000.000 52 Đặt mua
10 Mobifone 078.333.777.0 2.250.000 45 Đặt mua
11 Mobifone 0708.88.11.77 2.300.000 47 Đặt mua
12 Viettel 097.114.3030 3.690.000 28 Đặt mua
13 Viettel 098.969.4411 3.400.000 51 Đặt mua
14 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
15 Mobifone 07.8666.3444 2.000.000 48 Đặt mua
16 Mobifone 079.777.555.7 4.050.000 59 Đặt mua
17 Mobifone 0786.77.88.00 2.500.000 51 Đặt mua
18 Mobifone 070.888.1515 2.300.000 43 Đặt mua
19 Mobifone 070.333.555.6 4.000.000 37 Đặt mua
20 Mobifone 0708.33.88.77 2.250.000 51 Đặt mua
21 Mobifone 07.9779.8855 2.300.000 65 Đặt mua
22 Mobifone 0793.88.33.55 2.300.000 51 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.5959 2.900.000 68 Đặt mua
24 Mobifone 0898.868.864 2.000.000 65 Đặt mua
25 Mobifone 078.999.666.1 3.300.000 61 Đặt mua
26 Mobifone 070.333.1991 4.600.000 36 Đặt mua
27 Mobifone 078.666.000.6 2.000.000 39 Đặt mua
28 Mobifone 079.345.6565 2.100.000 50 Đặt mua
29 Mobifone 078.333.999.8 3.500.000 59 Đặt mua
30 Mobifone 0798.99.11.77 2.600.000 58 Đặt mua
31 Mobifone 070.333.777.3 2.200.000 40 Đặt mua
32 Mobifone 0708.65.1234 2.400.000 36 Đặt mua
33 Mobifone 078.999.333.8 3.900.000 59 Đặt mua
34 Mobifone 078.666.5522 2.550.000 47 Đặt mua
35 Viettel 0971.42.2244 3.800.000 35 Đặt mua
36 Mobifone 079.777.5656 2.150.000 59 Đặt mua
37 Mobifone 0703.22.66.44 2.300.000 34 Đặt mua
38 Mobifone 07.69.69.69.02 2.500.000 54 Đặt mua
39 Mobifone 0783.22.00.88 2.100.000 38 Đặt mua
40 Mobifone 0798.68.5858 3.900.000 64 Đặt mua
41 Mobifone 0783.33.77.66 2.500.000 50 Đặt mua
42 Mobifone 076.444.8989 2.500.000 59 Đặt mua
43 Mobifone 0797.17.8866 2.150.000 59 Đặt mua
44 Mobifone 0783.33.77.00 2.150.000 38 Đặt mua
45 Viettel 0981.77.0505 3.500.000 42 Đặt mua
46 Mobifone 0764.89.98.98 3.900.000 68 Đặt mua
47 Mobifone 07.85.85.61.61 2.900.000 47 Đặt mua
48 Mobifone 0708.33.11.44 2.150.000 31 Đặt mua
49 Mobifone 0783.22.00.33 2.300.000 28 Đặt mua
50 Mobifone 079.777.5757 4.050.000 61 Đặt mua
51 Mobifone 079.4447.222 2.250.000 41 Đặt mua
52 Mobifone 0764.22.8668 3.800.000 49 Đặt mua
53 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 35 Đặt mua
54 Mobifone 079.777.999.5 2.800.000 69 Đặt mua
55 Mobifone 0783.33.44.22 2.250.000 36 Đặt mua
56 Mobifone 0783.53.58.59 2.250.000 53 Đặt mua
57 Mobifone 0764.22.1122 3.600.000 27 Đặt mua
58 Mobifone 079.444.9966 2.100.000 58 Đặt mua
59 Mobifone 0708.33.22.00 2.150.000 25 Đặt mua
60 Mobifone 07.6868.6060 4.500.000 47 Đặt mua
61 Mobifone 0703.11.66.55 2.500.000 34 Đặt mua
62 Mobifone 078.666.2200 2.050.000 37 Đặt mua
63 Mobifone 0708.69.2345 3.300.000 44 Đặt mua
64 Mobifone 0786.77.8787 2.500.000 65 Đặt mua
65 Mobifone 0765.69.9898 2.250.000 67 Đặt mua
66 Mobifone 0798.58.5588 2.250.000 63 Đặt mua
67 Mobifone 0703.22.55.33 2.100.000 30 Đặt mua
68 Mobifone 079.222.000.4 2.050.000 26 Đặt mua
69 Mobifone 0783.33.11.55 2.250.000 36 Đặt mua
70 Mobifone 07.8989.1717 2.000.000 57 Đặt mua